ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හයිකින් සහ කෑම්පින්

ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයෙන් එකක්. දුම්රියෙන් විතරයි මේ දුම්රිය ස්ථානයට පිවිසීමට හැකියාව පවතින්නේ. කොළඹ-බදුල්ල දුම්රිය

Read more

නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරය

    යාපනයේ සන්චාරයේ යෙදෙන බොහොමයක් සන්චාරකයන් මුල්ම ගමනාන්තය ලෙස තොරාගන්නේ නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරයයි.පෙර බුදුන් වැඩසිටි සමයේ සිටි චුලොදර මහොදර

Read more