ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හයිකින් සහ කෑම්පින්

ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයෙන් එකක්. දුම්රියෙන් විතරයි මේ දුම්රිය ස්ථානයට පිවිසීමට හැකියාව පවතින්නේ. කොළඹ-බදුල්ල දුම්රිය

Read more

නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරය

    යාපනයේ සන්චාරයේ යෙදෙන බොහොමයක් සන්චාරකයන් මුල්ම ගමනාන්තය ලෙස තොරාගන්නේ නාගදිප පුරාණ රජමහා විහාරයයි.පෙර බුදුන් වැඩසිටි සමයේ සිටි චුලොදර මහොදර

Read more

දුන්හිඳ දිය ඇල්ල

දිය ඇල්ල ගැන බදුල්ල නගරයට කි.මි 5ක් පමණ දුරින් පිහිටි දුන්හිඳ දිය ඇල්ල ලංකාවේ ඇති අලංකාරතම දිය ඇලි වලින් එකකි.

Read more